GRID VIEW LIST VIEW

Efterslægten til Michel Hansen i Sønder Gørding (9 generationer) – 73 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Michel Hansen (ca. 1655 – 1714) var fæstebonde i Sønder Gørding sogn. Han var gift med Anne, der døde efter 1730. Det har kun været muligt at følge sønnen Hans Michelsen, der bliver født i Aike, men senere er gårdmand i Ilsted i Sønder Gørding sogn, hvor han fæster Ole… Læs mere

Efterslægten til Niels Knudsen i Sønder Bøel i Sønder Gørding sogn (9 generationer) – 235 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Niels Knudsen (ca. 1644 – 1707) var fæstebonde i Sønder Bøel i Sønder Gørding sogn. Han var gift med Anne Gregersdatter (ca. 1646 – 1707). Der er fundet fire børn i ægteskabet med efternavnet Nielsen eller Nielsdatter. Fæstet går videre til sønnen Gregers Nielsen. Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet… Læs mere

Efterslægten til Mathias Nielsen i Ilsted i Sønder Gørding sogn (8 generationer) – 177 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Mathias Nielsen er født omkring 1665 og døde 1738 i Ilsted i Sønder Gørding sogn. Han var gift med Maren Nielsdatter, der døde 1741 i Sønder Gørding. Ægteparret fik seks kendte børn, fire døtre med efternavnet Mathiasdatter, og to sønner med efternavnet Mathiasen. Mathias Nielsen var fæstebonde i Ilsted… Læs mere

Slægten Grumme fra Ilsted i Sønder Gørding sogn (15 generationer) – 1696 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 15 generationer efterkommere til fribonden Grumme NN (* omkring 1390). Han formodes at have haft en selvejergård i Ilsted i Sønder Gørding sogn. Hans nærmeste efterkommere blev præster og herredsfogeder. Efterhånden deler hans efterslægt sig i en akademisk linje med mange præster, professorer, læger, jurister etc. og en agrar linje,… Læs mere