GRID VIEW LIST VIEW

En slægt fra Agervig i Næsbjerg sogn (9 generationer) – 110 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Berthel Christensen (1600-1659) var fæstebonde i Agervig i Næsbjerg sogn, formodentlig på Agerviggård, der havde adressen Agervigvej 39. Nogle af hans efterkommere er bl.a. nævnt i ”Skads Herreds tingbog” 1720-1724. Sønnerne bliver rytterbønder og er nævnt i ”1. jydske nationale regiments kasseregnskab”. Kirkebogen for Næsbjerg-Øse sogne er påbegyndt 1646,… Læs mere

Efterslægten til Berthel Andersen i Hjortkær i Grimstrup sogn (9 generationer) – 191 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her I denne E-bog har jeg samlet efterkommere til fæstebonden Berthel Andersen (1630-1688) fra Hjortkær i Grimstrup sogn. Han fik i to ægteskaber otte børn, hvoraf de fem blev voksne. Grimstrup sogns kirkebog er ført allerede fra 1655, hvor sognet fik en ny præst. Berthel Andersen nævnes i matriklen 1664… Læs mere

Slægten fra Hedvigsminde i Gammelby i Læborg sogn (8 generationer) – 1516 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 8 generationer efterkommere til fæstebonden Iver Nissen (1641-1727) på Hedvigsminde i Gammelby i Læborg sogn, beliggende Gammelbyvej 33, Læborg. Tidligere havde han være fæstebonde på den gård i Askov, der senere lagde stuehus til den første højskole i Askov. Han og hans efterslægt boede i de første mange generationer på… Læs mere

Seks Warming-slægter fra Seem sogn – 704 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver efterkommere til seks slægter, der har haft deres rod i landsbyen Warming i Seem sogn. De seks slægter er (med sidetal i bogen): Side 024: Efterkommere til Niels Jensen Buch (1679-1748) og hustru Maren – 8. generationer Side 441: Efterkommere til Jens Jepsen († omkring 1660) – 10. generationer Side… Læs mere

Slægten Grumme fra Ilsted i Sønder Gørding sogn (15 generationer) – 1706 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 15 generationer efterkommere til fribonden Grumme NN (* omkring 1390). Han formodes at have haft en selvejergård i Ilsted i Sønder Gørding sogn. Hans nærmeste efterkommere blev præster og herredsfogeder. Efterhånden deler hans efterslægt sig i en akademisk linje med mange præster, professorer, læger, jurister etc. og en agrar linje,… Læs mere

Slægten Teilmann fra Store Dalgaard i Vejen sogn (8 generationer) – 150 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 8 generationer efterkommere til fæstebonden Hans Nielsen Teilmann (1672-1746), der var fæstebonde på den gård i Vejen by, som senere fik navnet Store Dalgaard. Gården er i dag nedlagt, men lever endnu i navnet Dalgårdsvej i Vejen. Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de arkivalier,… Læs mere

Slægten Ravn fra Haksengaard i Vejen sogn (7 generationer) – 101 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 7 generationer efterkommere til fæstebonden Hans Pedersen (1691-1754), der er fæster af en gård i Gamst i Andst sogn. Hans søn, Jens Hansen Ravn (1739-1793) blev fæstebonde på Haksengaard, nu beliggende på Kongeåvej 9 i Vejen. Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de arkivalier, der er… Læs mere

Slægten fra Iversminde i Lille Andst i Andst sogn (7 generationer) – 298 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her E-bogen beskriver i 7 generationer efterkommere til rytterbonden Hans Carstensen (1700 – efter 1751), der var fæstebonde på den gård, der senere blev til Iversminde, Hafdrupvej 5, Lille Andst i Andst sogn. Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de arkivalier, der er til rådighed, herunder kirkebøger, folketællinger,… Læs mere

Den adelige slægt Norby til Donslund og Urup – (34 generationer) 4. del – 335 sider

Første, anden, tredje del og fjerde del sælges samlet for kr. 545. Fjerde del af  ”Den adelige slægt Norby til Donslund og Urup” gengiver i 34 generationer anebog og -tavle til:  Maren Pedersdatter Norby, født omkring 1590, gift med Christen Thorsen omkring 1625. Christen døde før 1649 i Vorbasse (Donslund). Maren Pedersdatter Norbys aner omfatter en række adelige slægter… Læs mere

Den adelige slægt Norby til Donslund og Urup – (36 generationer) 3. del – 779 sider

Første, anden, tredje del og fjerde del sælges samlet for kr. 545. Tredje del af  ”Den adelige slægt Norby til Donslund og Urup” gengiver i 36 generationer anebog og -tavle til: A. Birthe Sophie Pedersdatter Munch (1689-1772), gift med “den ufri mand”, Laurids Andersen Møller.  Ægteparrets datter Karen Sofie Møller fik med sin ægtemand Jens Pedersen en stor efterslægt,… Læs mere