GRID VIEW LIST VIEW

Fra Vognsen på Hæstrupgård i Vendsyssel til Selgensen på Brørupgård i Ribe amt – 14 generationer efterslægt fra 1400-1900 – 658 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Slægterne Vognsen, Mørk og Kjærulff fra Vendsyssel var lavadelige familier, der daterer sig tilbage i det 13. århundrede og virkede som storbønder, men også bestred poster som herredsfogeder og tingskrivere. Der er i tidens løb af mange andre skrevet om disse slægter. Denne E-bog indeholder 5418 personer, fordelt på… Læs mere

Efterslægten til Hans Christensen fra Sønder Farup i Vester Vedsted sogn (10 generationer) – 450 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Hans Christensen (* ca. 1615) var bonde på en gårdenhed på to otting i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn. Han deler gården i to, som med en otting hver går videre til de to døtre, Kirsten og Mette Hansdatter og deres respektive mænd. Den ene gård får senere… Læs mere

Slægten Kubel fra Tyskland og Danmark (9 generationer) 289 sider – 2. udvidede udgave

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Slægten Kubel er under 30-års krigen fraflyttet Holland og har fra midten af  1600-tallet bosat sig i Slesvig-Holsten i Nordtyskland De ældste kendte medlemmer i Kubelfamilien ses at have boet omkring Preetz, en mindre klosterby i nærheden af Kiel. Kirkebøger for dåb og vielser eksisterer fra 1723, så derfor… Læs mere

Vad slægter fra Frisvad Mølle i Varde Landsogn og Vostrup i Lønborg sogn (8 generationer) – 482 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her I Varde Landsogn, Lønborg sogn og Horne sogn findes i 1700-tallet en del familier med efternavnet Vad. Mange af familierne har sikkert taget efternavnet efter en af de mange Vad-lokaliteter i Ribe Amt. Nævnes kan Frisvad, Hornevad, Lervad, Kirkevad, Hallumvad, Strudvad, Ølufvad m. fl. Denne E-bog tager sit udgangspunkt i… Læs mere

Efterslægten til Christen Clausen fra Puggaard i Jernved sogn (10 generationer – 473 sider)

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Christen Clausen var rytterbonde på Puggaard i Jernved sogn fra 1688 til 1708, hvor han blev efterfulgt af svigersønnen Oluf Jepsen, gift med datteren Kirsten Christensdatter. Jernved sogns kirkebøger er påbegyndt 1815, hvorfor oplysninger om personer i tiden før må findes i FT 1787 og FT 1801, godsarkiverne, fæsteprotokoller… Læs mere

Efterslægten til Oluf Christensen fra Store Almstok i Randbøl sogn (9 generationer) – 1830 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Oluf Christensen (1600-1679) var fæstebonde på Store Almstok i Randbøl sogn i 166o érne, da han i 1662 optræder i skiftet efter sin hustru, hvor parrets børn også nævnes. Han havde tidligere i 1630′ erne været bonde i Modvig i Grindsted sogn. Store Almstok hørte under Engelsholm og Brahe-slægten…. Læs mere

Efterslægten til Hans Christensen fra Yderik i Thorstrup sogn (9 generationer) – 1876 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Hans Christensen er ved matriklen 1664 fæster på den gård i Yderik i Thorstrup sogn, som Jens Olufsen fra Almstok i Vorbasse/Randbøl sogn ejede. Gården kunne være den gård, der bliver til Nedrevej 16, Yderik i Thorstrup sogn. I 1665 opsagde Hans Christensen den aftægt, han hidtil havde svaret… Læs mere

Efterslægten til Christen Mortensen i Stauning (9 generationer) – 582 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Christen Mortensen er født omkring 1600, formodentlig i Stauning sogn. Hans efterslægt er til dels kendt gennem et skifte fra hans sønnesøn, der døde barnløs. Sønnesønnen var sognepræst Peder Mortensen Stauning i Mjolden ved Tønder. Stauning sogn havde en del selvejergårde i 1600-tallet og bønderne havde en indkomst ved… Læs mere

Efterslægten til Jens Jørgensen fra Ejersminde i Skanderup sogn (12 generationer) – 1074 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Jens Jørgensen er født omkring 1490 og døde omkring 1576 i Skanderup sogn. Han var bonde på Ejersminde, en af Danmarks ældste kendte selvejergårde, hvor ejerskifterne kan følges helt ned i 1400-tallet. Gården er i dag beliggende Kastanie Allé 60, Skanderup. Efterkommere kan man meget mod sædvane følge helt tilbage… Læs mere

Efterslægten til Jens Madsen Degn i Stepping sogn (8 generationer) – 373 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Jens Madsen Degn er født omkring 1655 og døde 1715 i Stepping sogn. Han var nok gift to gange og fik børn i to kuld. Hans hustru i sidste ægteskab var Mette Pedersdatter (ca. 1679-1762). Han blev efterfulgt i degneembedet af svigersønnen Marcus Thomsen og senere af svigersønnen Peder… Læs mere