Brugsret/Ophavsret

Brugsret/Ophavsret

Ophavsretten
Ophavsretten til E-bøgerne tilhører til enhver tid forfatteren. Alle E-bøgerne er registreret i Dansk Bogfortegnelse og har et ISBN-nummer.

Brugsretten
Den købte E-bog er registreret til køberen og må kun bruges personligt af denne.

Betingelser for køb
Herunder er angivet de betingelser, hvorunder man køber E-bøgerne:

1.  Må jeg lave en digital kopi af E-bogen til venner og familie?
Svar: Nej, det er forbudt at kopiere E-bogen til dine venner og familie, da du udelukkende har købt brugsretten til personlig brug. Den E-bog, du har købt, er registreret til dig. Hvis du kopierer E-bogen og giver den til andre, ved du aldrig, hvor den ender, men du vil stå som den den, der har overtrådt forbuddet.

2. Kan jeg udlåne eller sælge den købte E-bog til andre?
Svar: Nej, det er ikke lovligt at videresælge eller udlåne den købte E-bog.

3. Må jeg gøre E-bogen offentligt tilgængelig, f. eks via Internettet?
Svar: Nej, det er ikke lovligt at offentliggøre E-bogen, hverken i print eller i digital format. Dette vil være en krænkelse af forfatterens ophavsret og straks føre til anmeldelse.