View Gallery

Vad slægter fra Frisvad Mølle i Varde Landsogn og Vostrup i Lønborg sogn (8 generationer) – 482 sider

Published Date: 20. december 2020

Available in

E-bog som PDF

315 Kr.

482 sider i A4
Dansk/Danish
978-87-92755-66-7

Description

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her


I Varde Landsogn, Lønborg sogn og Horne sogn findes i 1700-tallet en del familier med efternavnet Vad. Mange af familierne har sikkert taget efternavnet efter en af de mange Vad-lokaliteter i Ribe Amt. Nævnes kan Frisvad, Hornevad, Lervad, Kirkevad, Hallumvad, Strudvad, Ølufvad m. fl.
Denne E-bog tager sit udgangspunkt i Frisvad-området i Varde Landsogn og især Frisvad Mølle, en vandmølle, som er nævnt første gang 1583 og da hørte under kronen og sidenhen i 1600-tallet kom under herregården Lunderup og senere igen under herregården Nørholm.
I en periode fra starten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet er det Niels Pedersen Møller (1665-1754) og dennes efterkommere, der er møllere på Frisvad mølle og også giver Vad-navnet videre til slægtens medlemmer, ofte som et mellemnavn.
Vad-navnet findes i 1700-1800 tallet især i sognene omkring Varde, eksempelvis Ansager, Horne, Lønborg, Tistrup, Ølgod.

Den kendte efterslægt i 8 generationer i E-bogen efter Niels Pedersen Møllers far, Peder Nielsen,  udgøres af 2146 personer fordelt på 859 familier.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet ved hjælp af de arkivalier, der er til rådighed, især kirkebøger, folketællinger og skifter (boopgørelser ved død). Der er personindeks og stedregister i E-bogen. Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane. 


Oversigt over fødeår for efterkommere og ægtefælle

Oversigt over fødesteder for efterkommere og deres ægtefæller


Man kan spørge ind til de enkelte E-bøger og personerne i dem ved at anvende Kontaktformularen.

Reviews

Visited 791 times , 1 Visits today