View Gallery

Slægten Kubel i Danmark og Tyskland – sælges ikke i denne udgave.

Published Date: 9. november 2018

Available in

E-bog som pdf

0 Kr.

A4
Dansk-Dänisch
978-87-92755-40-7

Description

Sælges ikke i denne udgave, men først i en kommende 2. udgave efter undersøgelser i tyske kirkebøger.

Dansk: E-bogen følger efterslægten til NN Kubel, der nok er født i Holland omkring 1630 og hvis efterkommere omkring 1660 var bosat i og omkring Preetz ved Kiel i Tyskland. Kubel-familien er nævnt blandt de såkaldte “Hollændere”, der var bønder, der drev malkelandbrug på hollandsk vis. En “hollænder” blev senere i dansk sprogbrug en person, der havde forstand på mejeridrift.

Hans efterkommere trækker i de efterfølgende generationer mod området omkring Flensborg (Sörup, Sterup, Gelting) for endelig for en enkelt families vedkommende at fortsætte til Ribe og derfra videre ud i Danmark. En del er udvandrede til USA og Australien.
E-bogen er generationsmæssigt ført frem til ca. 1930.
Man kan i “Personalhistorisk Tidskrift 2005:2” på side 245-253 læse om Erhvervshollændere i Danmark.

Deutsch: Das E-Buch folgt den Nachkommen von NN Kubel, der wohl in Holland um 1630 geboren ist. Seine Kinder wohnte in und herum Preetz in Deutschland. Er wird unter die sogenannten “Holländer” erwähnt.
Sie waren Bauern und betrieben Milchwirtschaft in holländischer Art. Ein “Holländer” wurde später nach dänischem Sprachgebrauch eine Person, die sich auf Milchwirtschaft versteht.
Seine Nachkommen ziehen in den folgenden Generationen nach dem Gebiet um Flensburg herum (Sörup, Sterup, Gelting) um endlich betreffend eine Familie nach Ribe weiterzugehen und von da weiter in Dänemark hinein. Ein Teil ist nach den USA und Australien ausgewandert.

Das E-Buch zeigt die Generationen ungefähr bis 1930.

Reviews

Visited 826 times , 1 Visits today