View Gallery

Slægten Kubel fra Tyskland og Danmark (9 generationer) 289 sider – 2. udvidede udgave

Published Date: 27. januar 2021

Available in

E-bog som PDF

250 Kr.

A4
Dansk/Danish
978-87-92755-93-3

Description

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her


Slægten Kubel er under 30-års krigen fraflyttet Holland og har fra midten af  1600-tallet bosat sig i Slesvig-Holsten i Nordtyskland

De ældste kendte medlemmer i Kubelfamilien ses at have boet omkring Preetz, en mindre klosterby i nærheden af Kiel. Kirkebøger for dåb og vielser eksisterer fra 1723, så derfor kan disse tidlige oplysninger for Kubel-familien ikke ses her.
Man er dog sikker på den ældst kendte, Alexander Kubel fra Preetz, da han omtales ved sønnens død og har ud fra de givne fornavne i senere generationer Peter, Claus, Alexander, Ernst fremfundet mulige slægtninge.

Kubel-familien tilhører de såkaldte hollænderne, hvorom man kan læse mere i E-bogen.

Man kan i E-bogen ligeledes læse om den til Danmark indvandrede Henning Kubels tyske aner, der er fundet helt tilbage i 1600-tallet. Det omfatter navne som Preuss,  Borneman (Bormann), Koch, Klein, Lohkampen, Osten, Vogts og Wüstenberg.

Man kan desuden læse om anerne til Henning Kubels hustru, Jensine Jensdatter, der var født 1823 i Kvong. Blandt de ældste i 1600-tallet kan nævnes herredsfoged Christen Gregersen fra Lunde sogn og også hollandske familier fra Københavnsområdet.

Endvidere kan læses om anerne til Jacob Henning Kubels hustru, Ellen Marie Thomsen, der er født 1850 i Hviding. Hendes aner fører bl.a. tilbage til Agervig i Næsbjerg sogn, til gården Spangsbjerg i Jerne sogn, men også til en lang række familier i Hviding sogn.

I forhold til Danmark er arkiverne i Tyskland sværere tilgængelige, da deres arkivsystem er anderledes opbygget. Man har eksempelvis ikke som i Danmark regionale arkiver, hvor man opbevarer kirkebøger, folketællinger og en lang række andre arkivalier. Der er heller ikke gennemført nogen større digitalisering af arkivalierne, som det er sket i Danmark.
Den tyske stat har dog tilladt, at en række kirkebøger fotograferet til mikokort fra provstierne Angeln, Egernførde, Ejdersted, Flensborg, Husum-Bredsted, Rendsborg (kun nord for Ejderen), Slesvig og Sydtønder er tilgået landsarkiverne i Danmark. Der er dog kun adgang til kirkebøger, der er ældre end 1. januar 1876 og kun et sæt mikrokort ad gangen. Det er derfor tidskrævende ar arbejde med de sydslesvigske kirkebøger.
I 2021 kan man via en betalingstjeneste https://www.archion.de/  tilgå mange af kirkebøgerne, hvoraf nogle har registre, der letter søgningerne i de for nogle sognes vedkommende meget omfattende kirkebøger.
Sproget i kirkebøgerne er hovedsagelig tysk, men enkelte med dansk sprog er også set.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de forholdsvis få arkivalier, der har været til rådighed, herunder kirkebøger og folketællinger. Der er personindeks og stedregister i E-bogen. Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane.

Når man arbejder med så mange navne, datoer og årstal, vil der være fejl, både læsefejl og skrivefejl. Hvis sådanne findes, modtages gerne rettelser via kontaktformularen på forlagets hjemmeside: www.genebooks.dk.


Oversigt over fødselsdata for efterkommere

Oversigt over fødesteder for efterkommere

Reviews

Visited 845 times , 1 Visits today