View Gallery

Efterslægten til Michel Nielsen fra Katbøl i Aastrup sogn (10 generationer) – 508 sider

Published Date: 26. juli 2017

Available in

E-bog som PDF

350 Kr.

A4
Dansk
978-87-92755-51-3

Description

Se bestillingsskemaet her


Michel Nielsen og Christen Grumsen delte et bol i Katbøl, Aastrup sogn, som i 1664 er skyldsat til 2 tdr hkorn, betaler 8 skp rug og 8 skp byg. Datteren Anne bliver formentlig gift med Morten Mathisen, som i 1681 har overtaget Michels part af bolet. I 1688 står Christen Grumsen for det fulde gl hartlorn på 2 tdr. et hartkorn, som ved den nye matrikel 1688 er reguleret til 3 tfr. 4 skp. 1 fjk, 2 slb, altså næsten en fordobling.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de arkivalier, der er til rådighed, herunder kirkebøger, folketællinger, skifter (boopgørelser ved død) og skøde- og panteprotokoller. Der er personindeks og stedregister i E-bogen. Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane.


Oversigt over fødeår for efterkommere og deres ægtefæller               Oversigt over fødesteder for efterkommere og deres ægtefæller


Man kan spørge ind til de enkelte E-bøger og personerne i dem ved at anvende Kontaktformularen.

Reviews

Visited 2319 times , 1 Visits today