View Gallery

Efterslægten til Hans Jørgensen på Esbjerggaard i Jerne sogn (10 generationer) -1455 sider

Published Date: 20. maj 2022

Available in

E-bog som PDF

395 Kr.

A4
Dansk/Danish
978-87-92755-48-3

Description

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her


Hans Jørgensen (ca. 1590 – før 1630) var fæstebonde på Esbjerggård i Jerne sogn. Gården har i tidens løb haft en lang række beboere og var bl.a. en tid kaptajnsgaard. Gården lå overfor den senere jernbanestation i Esbjerg.
Der kendes tre børn efter Hans Jørgensen. Den ene datter, Kirsten Hansdatter, blev gift med Hans Christensen på Lykkegaard og fra dette ægtepar udsprang der med tiden efterkommere, giftet ind i de fleste i eftertiden kendte Esbjerg-familier, Spangsberg, Biltoft, Rørkær og Novrup.
Esbjerggård blev nedrevet 1873 og jorden med tiden udstykket til byggegrunde og gader.

I denne E-bog har jeg frem mod 1920 forsøgt at følge alle efterkommere til Hans Jørgensen, som i øvrigt er min tip12-oldefar. Antallet af efterkommere omfatter her i E-bogen 9740 fordelt på 3655 familier.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet ved hjælp af de arkivalier, der er til rådighed, især kirkebøger, folketællinger og skifter (boopgørelser ved død). Der er personindeks og stedregister i E-bogen. Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane.


Oversigt over fødesteder fra A-G

Oversigt over fødesteder fra H-S

Oversigt over fødesteder fra T-Aa

Oversigt over fødeår fra 1590 -1845

Oversigt over fødeår fra 1846-1874

Oversigt over fødeår fra 1875-1920

Reviews

Visited 258 times , 3 Visits today