View Gallery

Efterslægten til Christen Mortensen i Stauning (9 generationer) – 582 sider

Published Date: 25. september 2018

Available in

Ebog som PDF

365 Kr.

A4 - 479 sider
Dansk - Danish
978-87-92755-60-5

Description

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her


Christen Mortensen er født omkring 1600, formodentlig i Stauning sogn. Hans efterslægt er til dels kendt gennem et skifte fra hans sønnesøn, der døde barnløs. Sønnesønnen var sognepræst Peder Mortensen Stauning i Mjolden ved Tønder.

Stauning sogn havde en del selvejergårde i 1600-tallet og bønderne havde en indkomst ved studeopdræt i fjordengene. Velstanden afspejler sig i den store sognekirke med et meget flot interiør.

Bonden Christen Mortensens efterkommere er for det meste bosat i Bølling herred, men også i sognene Lønborg, Egvad, Aadum, Sønder Felding, No og Velling ses efterkommere.

Da Lønborg og Egvad kirkebøger først er påbegyndt 1815, er der, hvad angår personer, der er født og døde før 1815 i disse sogne, anvendt anslåede årstal, der tager udgangspunkt i folketællingen 1787 samt Lønborggårds skifteprotokol.

Den kendte efterslægt i E-bogen efter Christen Mortensen udgøres af 2964 personer fordelt på 1085 familier.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet ved hjælp af de arkivalier, der er til rådighed, især kirkebøger, folketællinger og skifter (boopgørelser ved død). Der er personindeks og stedregister i E-bogen. Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane.


Oversigt over fødselsår for efterkommere og deres ægtefæller                              Oversigt over fødesteder for efterkommere og deres ægtefæller

Reviews

Visited 1904 times , 1 Visits today