GRID VIEW LIST VIEW

Mads Pedersen (* 1660) i Høgsbro i Hviding sogn – 9 generationer – 234 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her. Mads Pedersen er ikke viet i Hviding sogn og den ældste søn er født udensogns. Mads Pedersen kom til Høgsbro 1686, hvor han fæstede en af de små lindevitske forberedelser (husmandssteder). Mads Pedersen ses ikke død og begravet i Hviding sogn og han er muligvis flyttet til Rejsby, hvor… Læs mere

Anders Madsen (* omkring 1620), møller på Roust Mølle, Linding Mølle og Sønderris Mølle samt hans efterkommere over 9 generationer, herunder på Starbæk mølle – 2288 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Anders Madsen (Møller) er født omkring 1620 og døde efter 1691. Hans færden er kendt fra 1675, men han får børn allerede fra 1650. Det er dog ikke kendt, i hvilke sogne disse børn er født. Anders Madsen var møller på Linding mølle i Torstrup sogn fra ca. 1675,… Læs mere

Efterslægten til Thomas Pedersen (1616-før 1663) fra Søndernæs i Brøns sogn (10 generationer) – 451 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Thomas Pedersen er født 1616, er nævnt 1642. Han var gårdfæster (under Haderslevhus) i Søndernæs, Brøns sogn, hvor han overtog svigerfaderens gård. Thomas Pedersen er forfatterens tip12-oldefar. Hans efterslægt frem mod vores tid boede hovedsagelig i området syd for Ribe ned mod Tønder, altså i det nuværende Sydvestjylland. Efterslægten… Læs mere

Efterslægten til Hans Jørgensen på Esbjerggaard i Jerne sogn (10 generationer) -1455 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Hans Jørgensen (ca. 1590 – før 1630) var fæstebonde på Esbjerggård i Jerne sogn. Gården har i tidens løb haft en lang række beboere og var bl.a. en tid kaptajnsgaard. Gården lå overfor den senere jernbanestation i Esbjerg. Der kendes tre børn efter Hans Jørgensen. Den ene datter, Kirsten… Læs mere

Mordet 1738 på kromand Hans Nielsen i Vejen samt oversigt over dennes efterkommere (9 generationer) – 261 sider)

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Hans Nielsen Kromand blev født 1682 og blev dræbt 1738 i Vejen kro i en spektakulær mordsag, hvor tre vadstedsriddere var involveret. Øvrighedens skriverier om sagen, bevisførelsen, lægesyn på den afdøde og domfældelsen fylder store dele Gørding- Malt Herreds tingbog dette år. Mordsagens dokumenter fra tingbogen er transkriberede og… Læs mere

Fra Vognsen på Hæstrupgård i Vendsyssel til Selgensen på Brørupgård i Ribe amt – 14 generationer efterslægt fra 1400-1900 – 658 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Slægterne Vognsen, Mørk og Kjærulff fra Vendsyssel var lavadelige familier, der daterer sig tilbage i det 13. århundrede og virkede som storbønder, men også bestred poster som herredsfogeder og tingskrivere. Der er i tidens løb af mange andre skrevet om disse slægter. Denne E-bog indeholder 5418 personer, fordelt på… Læs mere

Efterslægten til Hans Christensen fra Sønder Farup i Vester Vedsted sogn (10 generationer) – 450 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Hans Christensen (* ca. 1615) var bonde på en gårdenhed på to otting i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn. Han deler gården i to, som med en otting hver går videre til de to døtre, Kirsten og Mette Hansdatter og deres respektive mænd. Den ene gård får senere… Læs mere

Slægten Kubel fra Tyskland og Danmark (9 generationer) 289 sider – 2. udvidede udgave

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Slægten Kubel er under 30-års krigen fraflyttet Holland og har fra midten af  1600-tallet bosat sig i Slesvig-Holsten i Nordtyskland De ældste kendte medlemmer i Kubelfamilien ses at have boet omkring Preetz, en mindre klosterby i nærheden af Kiel. Kirkebøger for dåb og vielser eksisterer fra 1723, så derfor… Læs mere

Vad slægter fra Frisvad Mølle i Varde Landsogn og Vostrup i Lønborg sogn (8 generationer) – 482 sider

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her I Varde Landsogn, Lønborg sogn og Horne sogn findes i 1700-tallet en del familier med efternavnet Vad. Mange af familierne har sikkert taget efternavnet efter en af de mange Vad-lokaliteter i Ribe Amt. Nævnes kan Frisvad, Hornevad, Lervad, Kirkevad, Hallumvad, Strudvad, Ølufvad m. fl. Denne E-bog tager sit udgangspunkt i… Læs mere

Efterslægten til Christen Clausen fra Puggaard i Jernved sogn (10 generationer – 473 sider)

Bestillingsskema til E-bogen kan findes her Christen Clausen var rytterbonde på Puggaard i Jernved sogn fra 1688 til 1708, hvor han blev efterfulgt af svigersønnen Oluf Jepsen, gift med datteren Kirsten Christensdatter. Jernved sogns kirkebøger er påbegyndt 1815, hvorfor oplysninger om personer i tiden før må findes i FT 1787 og FT 1801, godsarkiverne, fæsteprotokoller… Læs mere