Bestilling og fortrydelsesret

Bestilling og fortrydelsesret

Bestilling og fortrydelsesret

Ved køb af e-bog på nettet er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fravigelse heraf kræver udtrykkeligt samtykke fra køberens side. Hvis køberen giver samtykke til, at E-bogen kan modtages via E-mail inden 14 dage, gælder fortrydelsesretten dog kun frem til tidspunkt, hvor faktura på E-bogen er modtaget og efterfølgende betaling af E-bogen har fundet sted.
Da hver eneste E-bog på E-bogens hjemmesideside har et uddrag af E-bogen, hvor køber kan orientere sig om E-bogens opbygning og indhold, mener sælger, at køber i den sammenhæng er godt orienteret med henblik på et evt. køb.