E-bøgernes indhold

E-bøgernes indhold

E-bøgernes indhold (Opdateret 05. november 2022)

E-bøgerne indeholder den kendte efterslægt til nogle af forfatterens ældste aner, som boede i Ribe, Ringkøbing og Tønder amter, typisk født i perioden mellem 1370 – 1730erne. Efterslægten er fulgt generation for generation frem mod vores tid.
De ældste aner er i sagens natur udover at være aner til forfatteren også aner til en lang række afdøde og nulevende danskere i Danmark og udvandrere fra Danmark. Måske er det også nogle af dine aner, der er beskrevet? Få svar på dette ved at klikke på bogforsiderne på www.genebooks.dk og se, om du kan genkende aner i de forskellige navnelister eller eventuelt kan du spørge forlaget igennem forlagets kontaktside.

Herunder kan ses forfatterens aner, som er omdrejningspunkt i E-bøgerne. Generationsnummeret og anenummeret skal ses i forhold til forfatteren, der er født 1951.

8. generation
Ane 134. Poul Andersen er født omkring 1688 og døde den 17. jan. 1753 i Læborg i en alder af ca. 65 år.
Poul Andersen var fæstebonde på Søndergård i Drostrup, Læborg sogn (Matr. 9). Gården hørte tidligere under Hundsbæk og blev 1657 udlagt af Erik Juels Opbudsbo til Ribe Skole. Ved brylluppet angives Poul Andersen at komme fra Roy, som er en gård/en lokalitet i Gesten sogn.
Poul blev gift med Jeng (Inge) Pedersdatter den 27. jun. 1738 i Læborg. Jeng er født omkring 1709 og døde den 16. maj 1785 i Lindknud i en alder af ca. 76 år.
Poul Andersens kendte efterslægt omfatter 3940 personer fordelt på 1284 familier. Om denne kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Poul Andersen på Søndergaard i Læborg sogn”.

8. generation
Ane 146. Thjelle Jensen er født i 1709 og døde den 7. apr. 1763 i Ribe i en alder af 54 år.
Thielle Jensen, der i Borgerskabsprotokollen for Ribe nævnes som høker fra Gabøl i Nustrup sogn, har fået Borgerskab 4. dec. 1738 (nr. 475 i Borgerskabsprotokol 1718-1751). Desværre begynder kirkebogen for Nustrup sogn først 1758 og år 1769 på St. Mortensdag afbrændte Nustrup Præstegaard, så der foreligger ikke dåbsoplysninger fra dette sogn i den periode omkring 1709, hvor Thjelle Jensen må være født. Thjelle Jensens kendte efterslægt omfatter 2897 personer fordelt på 969 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Thjellesen fra Ribe – Telleson i USA

 9. generation
Ane 256. Peder Hansen er født omkring 1654 og døde den 4. januar 1731 i Andst (Gamst) i en alder af ca. 77 år.
Peder Hansen var fæster af en halv ryttergård i Gamst (Nr. VIII) med hartkorn 3-3-3-1½. Der var i ægteskabet i hvert fald 7 børn, men da kirkebogen for Andst sogn først er påbegyndt 1723, er familieforholdene udredt gennem senere fadderoplysninger ved dåb. Peder Hansens kendte efterslægt omfatter 20.883 personer fordelt på 6874 familier.
Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Virkelyst i Gamst i Andst sogn”.

9. generation
Ane 258. Lars Iversen er født i 1692 i Malt (Askov) og døde i 1748 i Vejen i en alder af 56 år.
Las Iversen bliver i 1725 gift med enken Anne Margrethe Sørensdatter. Hun var i sit første ægteskab omkring 1717 viet til Vedsted Jepsen, født ca. 1690 som søn af Jep Vedstesen i Vejen. Sidstnævnte er nævnt i matriklen for Vejen 1688 og er nok ankommet til sognet først i 1680’erne. Omkring vielsestidspunktet flytter Vedsted Jepsen sammen med sin unge hustru ind på gården Lucas Grue, sikkert ikke til hustruens store fornøjelse, da gården lå meget ensomt ved Kongeåen 1½ mil udenfor Vejen by. Gården havde ligget øde og afbrændt siden 1660, inden Vedsted Jepsen med herremandens hjælp omkring 1717 får genopbygget gårdstedet. Gården ”Lucas Grue” overtages 1725 af Lars Iversen. Lars Iversens kendte efterslægt omfatter 13.335 personer fordelt på 4429 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Lukas Grue i Vejen sogn”.

9. generation
Ane 264. Hans Hansen blev født i 1708 i Fredericia, blev døbt den 11. maj 1708 i Fredericia (Trinitatis sogn), og døde i 1776 i Brørup (Eskelund) i en alder af 68 år.
Hans Hansen nævnes ved børnenes dåb som soldat og bosat i Holleskov, Føvling sogn. Han blev 1728 gift med Anna Berthelsdatter fra Tobøl i Føvling sogn. Hans Hansens kendte efterslægt omfatter 6157 personer fordelt på 1988 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn”.

9. generation
Ane 274. Christen Jensen er født i 1665 i Lyne (Glibstrup) og døde den 11. oktober 1750 i Grindsted (Morsbøl) i en alder af 85 år.
Christen Jensen nævnes i Horsens Hospitals fæstebreve. Han blev gift med Kirsten Jacobsdatter og var fæstebonde på den fæstegård i Grindsted sogn, der i vore dage er blevet til museumsgården ”Karensminde”. Christen Jensens kendte efterslægt omfatter 11.363 personer fordelt på 3479 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Karensminde i Morsbøl i Grindsted sogn”.

9. generation
Ane 280. Søren Andersen Skræm er født omkring 1675 og døde omkring 1739 i Malt (Askov) i en alder af ca. 64 år.
Søren Andersen Skræm ved vi ikke meget om. Sandsynligheden taler for, at han sidst i 1600-tallet som så mange andre er indvandret til den næsten mennesketomme Kongeåegn, som til dels lå øde efter de polske hjælpetroppers besøg 1659 og den efterfølgende pest.
Han står 1733 anført som fæster af matr. 3a, Askov, den senere Askov Højskolegård. Gården er iflg. godset Estrup en halvgård, i 1683 med et hartkorn på 3-4-1-1½.
Søren Andersen Skræm kendte efterslægt omfatter 4070 personer fordelt på 1304 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ” Slægten fra Højskolegaard i Askov i Malt sogn”.

9. generation
Ane 286. Hans Carstensen er født omkring 1700 og døde efter 1751.
Hans Carstensen var gift med Anne Marie Pedersdatter. Han var fæstebonde på den gård, der senere blev til Iversminde, Hafdrupvej 5, Lille Andst.
De fleste gårde i Lille Andst var oprindeligt fæstegårde under Skodborghus eller Estrup Hovedgårde. Dog var Iversminde en halv ryttergård, d.v.s. kongens ejendom under Koldinghus rytterdistrikt, i den gamle matrikel Va og Vb.
Hans Carstensens kendte efterslægt omfatter 3741 personer fordelt på 1193 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Iversminde i Lille Andst i Andst sogn”.

9. generation
Ane 302. Christen Lauridsen blev født omkring 1682 i Strellev, døde som aftægtsmand i 1774 i Kvong (Starbæk Mølle) i en alder af ca. 92 år, og blev begravet den 2. okt. 1774 i Kvong.
Christen Lauridsen nævnes i kirkebogen som Christen Lauridsen og som Christen Mosbøl. Han var fæstebonde på Anneksgården i Mosbøl i Strellev sogn. Anneksgården har tilhørt Strellev-Ølgod præstekald.
Christen Lauridsens kendte efterslægt omfatter 4717 personer fordelt på 1512 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Christen Lauridsen i Mosbøl i Strellev sogn”.

9. generation
Ane 324. Wilhelm Friedrich Kock blev født omkring 1720.
Wilhelm Friedrich Kock nævnes ved sønnens dåb som korporal. Wilhelm Friedrich Kock kendte efterslægt omfatter 1099 personer fordelt på 378 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe III (Faarkrog, Koch og Søren og Margrethe fra Seem)”.

9. generation
Ane 346. Peder Jensen er født omkring 1715 og døde den 2. maj 1781 i Vorbasse i en alder af ca. 66 år. Peder Jensen døde i en alder af 66 år 3 mdr. Vorbasse-Grene kirkebog starter først 1755, så dåbsoplysninger fra kirkebogen før dette år eksisterer ikke.
Peder Jensens kendte efterslægt omfatter 539 personer fordelt på 184 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Peder Jensen i Vorbasse”.

10. generation
Ane 516. Iver Nissen er født omkring 1641 og døde den 7. dec. 1727 i Læborg i en alder af ca. 86 år.
Iver Nissen var fæstebonde, først i Askov, Malt sogn, siden på den senere Hedvigsminde, Læborg sogn med nuværende adresse på Gammelbyvej 33, Læborg.
Iver Nissens efterslægt omfatter 21.483 personer fordelt på 7034 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Hedvigsminde i Gammelby i Læborg sogn”.

10. generation
Ane 520. Jep Vedstesen blev født omkring 1660.
Jep Vedstesen er i matriklen for 1688 i Vejen nævnt under Vorupgårdene, d.v.s. de gårde i Vejen By, som fra gammel tid svarer en afgift af Wordrup Mark (Vorup Mark).
En søn, Vedsted Jepsen, får gården ”Lukas Grue”, en anden søn, Nis Jepsen, får den gård, der senere bliver til Kærsdalsgård i Vejen.
Jep Vedstesens efterslægt omfatter 6.941 personer fordelt på 2.338 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Kærsdalgaard i Vejen sogn”.

10. generation
Ane 524. Jens Madsen Degn døde i 1715 i Stepping.
Jens Madsen var degn i Stepping. Jens blev gift med Mette Pedersdatter. Mette er født omkring 1680 og døde i 1762 i Stepping i en alder af ca. 82 år. Hans to svigersønner efterfulgte ham i degnehvervet.
Jens Madsens efterslægt omfatter 6501 personer fordelt på 2128 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen “Efterslægten til Jens Madsen Degn fra Stepping sogn”, der udkom marts 2018.

10. generation
Ane 530. Berthel Sørensen er født i 1651 og døde i 1733 i Føvling (Tobøl) i en alder af 82 år.
Berthel blev gift med Maren Jensdatter. Maren blev født i okt. 1661, døde i apr. 1735 i Føvling (Tobøl) i en alder af 73 år, og blev begravet den 24. apr. 1735 i Føvling. Berthel Sørensen var fæstebonde i Tobøl i Føvling sogn.
Berthel Sørensens efterslægt omfatter 6.306 personer fordelt på 2.027 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Berthel Sørensen i Tobøl i Føvling sogn”.

10. generation
Ane 552. Michel Nielsen blev født omkring 1640.
Michel Nielsen er fra gården Ringhøj i Ringive sogn. Michel Nielsen er på matriklen 1684 som fæster af en gård, der lå ved siden af præstegården i Ringive sogn. Gården er vel i tidens løb blevet til den nuværende Ringivegård.
Han var fæstebonde sammen med Morten Christensen. Ejeren af gården er generalmajor Levetzou. Gårdens gamle hartkorn er 3-5-2-0 og det nye hartkorn blev 2-7-3-0.
Michel Nielsens kendte efterslægt omfatter 9.989 personer fordelt på 3.121 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Michel Nielsen fra Ringhøj i Ringive sogn”.

10. generation
Ane 554. Eskild Hansen er født omkring 1635 og døde den 27. dec. 1712 i Grindsted i en alder af ca. 77 år.
Eschild Hansen ses i Matriklen 1664 opført som fæster af en gård i Hinnum i Grindsted sogn af Hartkorn 4 tdr., tilhørende Preben Brahe. I landgilde svaredes årligt 1 fjerding smør, 1 svin og 1 rdl. gæsteripenge. Eschild Hansen er gift med Johanne. Hun står ved begravelsen 26.10 1727 angivet som Johanne Eschilds af Hinnum.
Eschild Hansens efterslægt omfatter 11.734 personer fordelt på 3691 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra matrikel 3a i Hinnum i Grindsted sogn”.

 10. generation
Ane 556. Bertel Mortensen er født omkring 1640 og døde den 16 mar. 1741 i en alder af ca. 101 år.
Bertel Mortensen nævnes 1664 som fæster af en gård i Morsbøl i Grindsted sogn af hartkorn 4 tdr. og 1 Skp. Gården ejedes af Christen Wind til Nørholm, men var udlagt til rytterhold. Landgildet udgjorde 1 Fjerding Smør, 1 Ør-tug Rug i Riber Maal. Det oplyses, at der i gårdens jorder kunne sås 3 tdr. Rug, 1 tdr. Byg og 2 Skp. Boghvede. Høhøsten udgjorde 20 læs årligt.
Bertel Mortensens efterslægt omfatter 21.101 personer fordelt på 6551 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn”.

10. generation
Ane 558. Jens Jensen Kloster [45509] er født i 1635 og døde i 1704 i Grindsted (Nollund, Nollund Kloster) i en alder af 69 år.
Jens Jensen Kloster var fæstebonde i Nollund Kloster i Grindsted sogn.

Slavs herreds tingbog 1671 -Torsdag den 30. marts: Christen Pedersen i Nollund, et afkald. – Jens Jensen i Nollund Kloster gav på vegne af sin hustru Karen Christensdatter, hendes fader Christen Pedersen afkald for den arvelod, hun var tilfaldet efter hendes salige moder Maren Mathisdatter, som boede og døde i Hinnum.
Jens Jensen Klosters efterslægt omfatter 16.533 personer fordelt på 5133 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Klostergård i Nollund i Grindsted sogn”.

10. generation
Ane 628. Hans Hansen Fyhn blev født omkring 1674 i Ribe, døde i 1744 i Ribe i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 26. nov. 1744 i Ribe (Sankt Catharinæ sogn).
Hans Hansen Fyhn omtalt som major, dvs. den ældste, ved begravelsesindførslen i kirkebogen. Han får borgerskab i Ribe 28. nov. 1709 som tobaksspinder, anføres da som født i Ribe. Han ser ikke til at være født i Ribe Domsogn, men muligvis i Sankt Catharinæ sogn, hvor kirkebøger først haves fra 1685. Hans Hansen Fyhns kendte efterslægt omfatter 1122 personer fordelt på 384 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe I (Tolstrup, Pichmann og Fyhn)”.

10. generation
Ane 716. Oluf Jensen Faarkrog blev født omkring 1660, døde den 2. feb. 1732 i Ribe (Domsognet) i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 6. feb. 1732 i Ribe.
Oluf Faarkrog nævnes som måler (og vejer) i Ribe indtil 1732, hvor han efterfølges af Hans Poulsen. Faarkrog-navnet må stamme fra hans svigerfader, som så muligvis stammer fra Faarkrog i Skodborg sogn.
Oluf Jensen Faarkrog kendte efterslægt omfatter 257 personer fordelt på 83 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe III (Faarkrog, Koch og Søren og Margrethe fra Seem)”.

10. generation
Ane 724. Johannes Hansen
blev født omkring 1678, døde i 1721 i Ribe i en alder af ca. 43 år, og blev begravet den 17 Jan.1721 i Ribe (Sankt Catharinæ sogn).
Johannes Hansen var drejer (Svarrer) i Ribe. Johannes Hansens kendte efterslægt omfatter 200 personer fordelt på 63 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe II (Berthelsen, Hansen og Jensen)”,

10. generation
Ane 726. Knud Jensen blev født omkring 1654, døde i Jan. 1729 i Ribe (Domsognet, Øster Vedsted) i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 19. jan. 1729 i Ribe (Domsognet).
Knud Jensen var fæstebonde i Øster Vedsted ved Ribe. Knud blev gift med Kirsten Nielsdatter.
Knud Jensens kendte efterslægt omfatter 234 personer fordelt på 73 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe II (Berthelsen, Hansen og Jensen)”.

10. generation
Ane 732. Christen Madsen er født omkring 1656 og døde i 1737 i Vejrup (Nørre Vejrup) i en alder af ca. 81 år.
Christen Madsen nævnes som boelsmand i Nørre Vejrup i Vejrup sogn. Han fæster afdøde Laurids Christensens gård 4/3 1697, men har givetvis boet et andet sted inden da, hvor de ældste børn er født.
Christen blev gift med Mette Christensdatter. Mette døde mellem 1730 og 1733 i Vejrup. Christen Madsens kendte efterslægt omfatter 2661 personer fordelt på 813 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Christen Madsen i Vejrup sogn”.

10. generation
Ane 742. Peder Hansen blev født omkring 1691, døde i marts 1763 i Seem (Varming) i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 4. mar. 1763 i Seem.
Peder Hansen er fæstebonde på “Provstegården” i Varming i Seem sogn mellem 1721-1747.
Peder Hansens kendte efterslægt omfatter 610 personer fordelt på 197 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Seks Warming-slægter fra Seem sogn”.

10. generation
Ane 746. Søren Madsen er født omkring 1705 og døde den 17 Jul. 1748 i Seem (Varming) i en alder af ca. 43 år. Søren Madsen nævnes ved børnenes dåb at være bosat i Varming, Seem sogn. I ægteskabet 9 børn, hvoraf 2 døde som små.
Søren blev gift med Kirsten Madsdatter. Kirsten er født omkring 1690 og døde den 24. feb. 1782 i Seem i en alder af ca. 92 år.
Søren Madsens kendte efterslægt omfatter 930 personer fordelt på 295 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Seks Warming-slægter fra Seem sogn”.

11. generation
Ane 1088. Thomas Nielsen Gildberg blev født omkring 1600.
Thomas Nielsen er kun fundet omtalt et par steder, bl.a. i et pantebrev, som er blevet fremlagt i forbindelse med en opgørelse over jordegods efter den første svenskekrigs afslutning.
Thomas Nielsen Gildbergs kendte efterslægt omfatter 26.144 personer fordelt på 8.052 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Gilbjerggård i Gilbjerg i Hejnsvig sogn”.

11. generation
Ane 1142. Peder Nielsen Møller
blev født omkring 1634, døde i 1697 i Skanderup (Drabæks Mølle) i en alder af ca. 63 år, og blev begravet den 6. jan. 1698 i Skanderup. Peder Nielsen Møller overtog 1664/65 fæstet af Drabæks mølle i Skanderup sogn efter Iver Nielsen, som ifølge Andst herreds tingbog fik frataget sit fæste, fordi han ikke kunne betale sin gæld på 21 rigsdaler til Kongen og øvrigheden.
Peder Nielsen Møllers kendte efterslægt omfatter 8.666 personer fordelt på 2.680 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten fra Drabæks Mølle i Skanderup sogn”.

11. generation
Ane 1160. Christen Mortensen 
er født omkring 1600, formodentlig i Stauning sogn. Hans efterslægt er til dels kendt gennem et skifte fra hans sønnesøn, der døde barnløs. Sønnesønnen var sognepræst Peder Mortensen Stauning i Mjolden ved Tønder.
Stauning sogn havde en del selvejergårde i 1600-tallet og bønderne havde en indkomst ved studeopdræt i fjordengene. Velstanden afspejler sig i den store sognekirke med et meget flot interiør.
Bonden Christen Mortensens efterkommere er for det meste bosat i Bølling herred, men også i sognene Lønborg, Egvad, Aadum, Sønder Felding, No og Velling ses efterkommere.
Da Lønborg og Egvad kirkebøger først er påbegyndt 1815, er der, hvad angår personer, der er født og døde før 1815 i disse sogne, anvendt anslåede årstal, der tager udgangspunkt i folketællingen 1787 samt Lønborggårds skifteprotokol.
Den kendte efterslægt i E-bogen efter Christen Mortensen udgøres af 2964 personer fordelt på 1085 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen “Efterslægten til Christen Mortensen i Stauning sogn“.

Ane 1184. Anders Madsen Møller blev født omkring 1625 og døde efter 1691.
Anders Madsen var over en årrække møller på Linding mølle i Thorstrup sogn, Roust Mølle i
Grimstrup sogn og på Sønderriis Mølle i Guldager sogn. En senere efterkommer havde Starbæk mølle i Kvong sogn. Antallet af efterkommere omfatter her i E-bogen 14047 fordelt på 5156 familier.
Anders Madsens færden før 1675 er ikke kendt. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen “Anders Madsen (* omkring 1620), møller på Roust Mølle, Linding Mølle og Sønderris Mølle samt hans efterkommere over 9 generationer, herunder på Starbæk mølle

Ane 1186. Hans Christensen blev født omkring 1610.
Hans Christensen fæstede ca. 1650-1671 en fæstegaard på 2 ottinger i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn. Han fik, da hans to døtre var giftemodne, gården delt i en østlig og vestlig del. Den ene del, der senere blev kaldt Danelund (Sdr. Farup Vej 9, Sdr. Farup) blev fæstet af svigersønnen Niels Madsen og den anden del, der meget senere blev kaldt Krogaarden (Sdr. Farupvej 38, Sdr. Farup) blev fæstet 1672 af svigersønnen Nis Astesen.
Gården tilhørte i 1600-tallet godset Lindeved (Lindewitt). Lindeved tilhørte grev Rantzow, hvis hovedsæde lå så langt borte som i St. Vi sogn sydvest for Flensborg.
Gårdene under Lindeved havde oprindelig hørt under Høgsbrogård i Hviding sogn, men efter Christoffer
Rosenkrantzes henrettelse i 1610 blev Høgsbrogård med underliggende gods købt af Gert Rantzau til Lindeved.
Ved Danelund er der fundet en skat bestående af 72 sølvmønter fra 1080’erne.
Den kendte efterslægt i E-bogen efter Hans Christensen udgøres af 3027 personer fordelt på 1072 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen Efterslægten til Hans Christensen i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn.

11. generation
Ane 1188. NN Copie
blev født omkring 1630. NN Copie har sandsynligvis levet i Hamborg-området midt i 1600-tallet. Slægtsnavnet ses i senere slægtsled både som Copie og Coppy. Slægten kan tænkes at være ført omkring af 1600-tallets mange krige, da dens senere medlemmer har beskæftigelser indenfor hæren og arbejdsmæssige tilknytninger til kongehuset. Navnet Coppi ses i dag i Italien. NN Copies kendte efterslægt omfatter 15.386 personer fordelt på 4869 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten Copie i Tyskland, Danmark og Norge”.

11. generation
Ane 1262. Niels Bertelsen Hjuler
er født omkring 1645 og døde omkring 1691 i Ribe i en alder af ca. 46 år. Niels Bertelsen var gift med Else Lauridsdatter, der i alt var gift tre gange.
Niels Berthelsen kendte efterslægt omfatter 1131 personer fordelt på 388 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe II (Berthelsen, Hansen og Jensen)”, som udkom efteråret 2017.

11. generation
Ane 1316. Peder Rasmussen Rask
blev født omkring 1655, døde i 1725 i Kvong i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 2. februar 1725 i Kvong. Peder Rasmussen (Rask) var rytterbonde i Aasted i Kvong sogn. Peder blev gift med Inger Jensdatter den 30. jan. 1681 i Kvong. Inger blev født omkring 1647, døde i 1723 i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 23. maj 1723 i Kvong.
Peder Rasmussen Rasks kendte efterslægt omfatter 875 personer fordelt på 267 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Fem 1600-tals slægter fra Kvong sogn”.

11. generation
Ane 1318. Oluf Andersen blev født omkring 1658, døde i 1712 i Kvong i en alder af ca. 54 år, og blev begravet den 17. jan. 1712 i Kvong.
Oluf blev gift med Anna Nielsdatter den 17. okt. 1680 i Kvong. Anna blev født omkring 1650, døde i 1732 i Kvong i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 27. jan. 1732 i Kvong.
Oluf Andersens kendte efterslægt omfatter 6565 personer fordelt på 2009 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Fem 1600-tals slægter fra Kvong sogn”.

11. generation
Ane 1344. Bertel Christensen blev født omkring 1600, døde i sep. 1659 i Næsbjerg (Agervig) i en alder af ca. 59 år, og blev begravet den 26. sep. 1659 i Næsbjerg.
Bertel Christensen var bonde i Agervig i Næsbjerg sogn.
Der findes flere slægter med efternavnet Bertelsen i de tidligste årtier af Næsbjerg kirkebog, men disse stammer alle fra Skonager i Næsbjerg sogn. Det skal dog ikke udelukkes, at disse familier, hvis vi kunne gå tilbage i det 14. – 15. århundrede, ville have en fælles forfader. Bertel blev gift med Karen Christensdatter. Karen blev født omkring 1598, døde i aug. 1688 i Næsbjerg (Agervig) i en alder af ca. 90 år, og blev begravet den 7. aug. 1688 i Næsbjerg.
Bertel Christensens kendte efterslægt omfatter 1254 personer fordelt på 395 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”En slægt fra Agervig i Næsbjerg sogn”.

11.generation
Ane 1348. Gregers Clemendsen blev født i 1590 i Skads, døde den 1. feb. 1660 i Andrup i en alder af 70 år, og blev begravet den 6. feb. 1660 i Skads.
Spangsbergnavnet starter med Gregers Clemendsen, som må siges at være stamfader til den kendte Spangsbergslægt.
Gregers var fæster under herregården Krogsgaard i Tjæreborg sogn. Omkring 1640 blev han foged eller fuldmægtig for godset. Gregers Clemendsens kendte efterslægt omfatter 15.372 personer fordelt på 4471 familier. Slægten er beskrevet på Internettet og i forskellige bøger, bl.a. på Slægten Spangsbjerg.

Ane 1392. Mads Pedersen fra Høgsbro i Hviding sogn. Han var gift med Karen Bennedsdatter, født i peståret 1660. Mads Pedersen fik seks børn i to ægteskaber

11. generation
Ane 1434. Jørgen Jensen Faarkrog
er født omkring 1635 og døde efter 1661.
Jørgen Jensen Faarkrog var smed. Han ses sandsynligvis i 1686 i Skast Herreds tingbog, hvor han er bosat i Vilslev og skal yde flg. afgifter: Jørgen Jensen Faarkrog en ørte roug, tou ørte biug, en ørte arre, ett half suin, 1 føenød, 1 gaas, thou høns, 2 mk., 10 ß., 2 alb. Han er senere smed i Ribe Købstad. Han var gift tre gange.
Jørgen Jensen Faarkrogs kendte efterslægt omfatter 263 personer fordelt på 86 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe III (Faarkrog, Koch og Søren og Margrethe fra Seem”

11. generation
Ane 1436. Lorentz Pickman er født omkring 1600. Hans to sønner, bager Hans Lorentzen Pichmann i Ribe og sognepræsten i Branderup, Søren Lorentzen Pichmann, senere med efternavnet Hütter, nævnes som født i Ribe, så mon ikke Lorenz Pickmann har drevet sin bagervirksomhed her. Navnet Pickmann vidner om en tysk oprindelse og ses med forskellige stavemåder: Pechmann, Pichmann, Pikmann.
Lorentz Pickmans kendte efterslægt omfatter 252 personer fordelt på 85 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe I (Tolstrup, Pichmann og Fyhn”,

11. generation
Ane 1488. Hans Knudsen er født omkring 1661 og døde den 9. jan. 1746 i Seem (Varming) i en alder af ca. 85 år.
Hans Knudsen var fæstebonde i Varming i Seem sogn.
Hans blev gift med Anna Jensdatter. Anna er født i 1665 og døde i 1749 i Seem (Varming) i en alder af 84 år. Hans Knudsens kendte efterslægt omfatter 1178 personer fordelt på 383 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Seks Warming-slægter fra Seem sogn”.

11. generation
Ane 1490. Niels Jensen Buch er født omkring 1679 og døde i 1748 i Seem (Varming) i en alder af ca. 69 år.
Niels Buck var bosat i Varming, Seem sogn. Han kan ikke relateres til de kendte Buch-slægter, hvorom kan læses flere steder på Internettet. Niels Jensen Buchs kendte efterslægt omfatter 4.658 personer fordelt på 1473 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Seks Warming-slægter fra Seem sogn”.

11. generation
Ane 1504. Anders Mortensen er født omkring 1645 og døde i 1725 i Vejrup (Sønder Vejrup) i en alder af ca. 80 år.
Anders Mortensen var gårdejer i Ajke, Sønder Gørding sogn.
Anders blev gift med Karen Jensdatter i 1678. Karen døde i 1729 i Vejrup og blev begravet den 7. jan. 1729 i Vejrup.
Anders Mortensens kendte efterslægt omfatter 1412 personer fordelt på 443 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ” Efterslægten til Anders Mortensen i Vejrup sogn”.

11. generation
Ane 1510. Niels Knudsen er født omkring 1644 og døde i 1707 i Sønder Gørding (Bøel) i en alder af ca. 63 år.
Niels Knudsen var gårdmand i Sønder Bøel, Sønder Gørding sogn. Niels blev gift med Anne Gregersdatter. Anne blev født omkring 1646, døde i 1707 i Sønder Gørding (Bøel) i en alder af ca. 61 år, og blev begravet den 10 Jul. 1707 i Sønder Gørding.
Niels Knudsens kendte efterslægt omfatter 1253 personer fordelt på 391 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ” Efterslægten til Niels Knudsen i Sønder Bøel i Sønder Gørding sogn”.

11. generation
Ane 1512. Michel Hansen er født omkring 1655 og døde i 1714 i Sønder Gørding (Bøel) i en alder af ca. 59 år.
Michel Hansen var fæstebonde i Sønder Gørding sogn.
Michel blev gift med Anne NN. Anne døde efter 1730. Michel Hansens kendte efterslægt omfatter 558 personer fordelt på 165 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Michel Hansen i Sønder Gørding”.

11. generation
Ane 1520. Bertel Andersen blev født omkring 1630, døde i mar. 1686 i Grimstrup (Hjortkær) i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 1. apr. 1686 i Grimstrup.
Bertel Andersen var fæstebonde i Hjortkær i Grimstrup sogn. Han var gift to gange, først med Appollone Nielsdatter, anden gang med Anna Jepsdatter.
Bertel Andersens kendte efterslægt omfatter 2.644 personer fordelt på 825 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Berthel Andersen i Hjortkær i Grimstrup sogn”.

11. generation
Ane 1528. Jørgen Lassen, søn af Anna Lasdatter, blev født omkring 1679, døde i feb. 1762 i Ansager (Skovlund, Aalling) i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 28. feb. 1762 i Ansager.
Han var fæstebonde i Aalling, sandsynligvis på Aallinggaard. Han var gift to gange. Navnet på første hustru er ukendt, men hun døde i apr. 1717 i Ansager (Skovlund, Aalling) og blev begravet den 14. apr. 1717 i Ansager.
Jørgen Lassens kendte efterslægt omfatter 4.029 personer fordelt på 1228 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Jørgen Lassen i Aalling i Ansager sogn”.

11. generation
Ane 1530. Niels Hansen er født omkring 1672 i Faaborg (Debel) og døde den 17. jun. 1732 i Aastrup i en alder af ca. 60 år.
Niels Hansen var fæstebonde i Aastrup sogn.
Niels blev gift med Maren Christensdatter den 17. sep. 1702 i Aastrup. Maren er født omkring 1676 og døde den 13. mar. 1739 i Aastrup i en alder af ca. 63 år.
Niels Hansens kendte efterslægt omfatter 4082 personer fordelt på 1247 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Niels Hansen i Aastrup sogn”.

12. generation
Ane 2460 Thomas Pedersen blev født omkring 1616, er nævnt 1642 og døde før 1663.
Thomas blev gift med Ann NN. Ann er født omkring 1617 og døde i 1686 i Brøns (Søndernæs).
Thomas Pedersens kendte efterslægt omfatter 3698 personer fordelt på 1327 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen “Efterslægten til Thomas Pedersen (1605-før 1663) fra Søndernæs i Brøns sogn“.

 12. generation
Ane 2660. Christen Nissen Østergaard er født omkring 1601 og døde den 6. jan. 1689 i Kvong (Hallum) i en alder af ca. 88 år.
Christen Nissen var fæstebonde på en halvgård i Hallum i Kvong sogn.
Christen blev gift med Maren NN. Maren blev født omkring 1618, døde i mar. 1691 i Kvong i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 4. mar. 1691 i Kvong. Christen Nissen Østergaards kendte efterslægt omfatter 1029 personer fordelt på 311 familier. Om denne person og alle hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Fem 1600-tals slægter fra Kvong sogn”.

12. generation
Ane 2684. Niels Christensen blev født omkring 1650.
Niels Christensen var rytterbonde i Hallum i Kvong sogn og anmoder 1702 ved ryttersessionen om, at hans søn Christen Nielsen, som havde været indrulleret som dragon fra 1702-1709, måtte overtage den halve ryttergård. Niels Christensens kendte efterslægt omfatter 454 personer fordelt på 150 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Fem 1600-tals slægter fra Kvong sogn”.

12. generation
Ane 2702. Hans Jørgensen er født omkring 1590 og døde før 1630.
Hans Jørgensen ses 1617 som fæstebonde på Esbjerggård i Jerne sogn. Han var nævnt som vurderingsmand i en trolddomssag fra Alslev. Gården eksisterede indtil 1874 og lå i Exnersgade i Esbjerg. Hans blev gift med Anna Hanskone. Anna døde efter 1651.
Hans Jørgensens kendte efterslægt omfatter 15.641 personer fordelt på 4537 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Hans Jørgensen på Esbjerggaard i Jerne sogn”, som udkom 20. maj 2022.

12. generation
Ane 2936.
Michel Nielsen blev født omkring 1600.
Michel Nielsen og Christen Grumsen delte et bol i Katbøl, Aastrup sogn, som i 1664 er skyldsat til 2 tdr hkorn, betaler 8 skp rug og 8 skp byg.
Michel blev gift med Woldborg NNdatter. Woldborg blev født omkring 1600.
Michel Nielsens kendte efterslægt omfatter 901 personer fordelt på 245 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Michel Nielsen fra Katbøl i Aastrup sogn”.

12. generation
Ane 3048. Oster Nielsen er født i 1629 og døde den 6. apr. 1708 i Aastrup (Glejbjerg) i en alder af 79 år.
Oster Nielsen var fæster af en ½ ryttergård i Aastrup sogn.
Rytterbøndernes hartkorn mellem 1680-1690: Oster Nielsen i Glejbjerg 1-4-0-0
Gården kaldes ved matriklen 1688 ”Glejbjerggaard” og vokser her til hartkorn 3tdr. 1skp. 2fjdk. 1 alb. (3-1-2-1).
Oster blev gift med Mette Frandsdatter. Mette er født i 1635 og døde den 8. nov. 1698 i Aastrup (Glejbjerg) i en alder af 63 år.
Oster Nielsens kendte efterslægt omfatter 6.653 personer fordelt på 2028 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Oster Nielsen fra Glejbjerggaard i Aastrup sogn”.

12. generation
Ane 2926. Gravers Pedersen
er født omkring 1607 og døde i 1693 i Vejrup i en alder af ca. 86 år.
Gravers Pedersen boede 1661 ved Vejrup kirke. Han var sikkert gift to gange. Gravers blev gift med Else NN. Else er født omkring 1630 og døde i 1706 i Vejrup i en alder af ca. 76 år.
Gravers Pedersens kendte efterslægt omfatter 3168 personer fordelt på 953 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ” Efterslægten til Gravers Pedersen i Vejrup sogn”.

12. generation
Ane 3054. Christen Clausen er født omkring 1660 og døde efter 1720 i Jernved sogn. Han var rytterbonde på Puggaard i Jernved sogn.
Hans svigersøn, Oluf Jepsen, var gift med Kirsten Christensdatter og han overtog 2. oktober 1720 fæstet af gården. Gården er overtaget 1688 fra Jep Pedersen. Gammel hartkorn 4-3-0-2, nyt hartkorn 2-7-0-0.
Christen Clausen nævnes også 1692 som fæster af gården Puggaard i Jernved sogn i mandtal til ekstraskat. Ifølge skattemandtal skulle han betale kopskat for sig selv og for hustruen samt for en tjenestekvinde. Desuden skulle han betale skat af et ildsted.
Af efterkommere er især fulgt slægten efter datteren Sinnet Christensdatter, gift med Niels Pedersen i Terpling i Aastrup sogn, bl.a. fordi Jernved sogn ikke har kirkebøger fra før 1815. Niels Pedersens sønner fik Puggaard-navnet som tilnavn.
Christen Clausens kendte efterslægt omfatter 3324 personer fordelt på 1148 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Christen Clausen på Puggaard i Jernved sogn“.

13. generation
Ane 5756. Morten Tolstrup blev født omkring 1570.
Morten Tolstrup var aktiv købmand i Ribe fra 1611-1627, i alt 17 år. Han omsatte i disse år 987 øksne (stude), hvilket er blandt det største antal hos købmændene, med et gennemsnit på 58 øksne pr. år. Han var skattemester 1620.
Morten blev gift med Maren NN.
Morten Tolstrups kendte efterslægt omfatter 323 personer fordelt på 104 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Rod i Ribe I (Tolstrup, Pichmann og Fyhn)”

13. generation
Ane
5024. Hans Hansen Fyhn blev født omkring 1560. Han boede i Ribe og ses i tingbøgerne. Hans blev gift med Dorthe Hanskone. Dorthe blev født omkring 1570.
Hans Hansen Fyhns kendte efterslægt omfatter 1229 personer fordelt på 422 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen “Rod i Ribe I (Tolstrup, Pichmann og Fyhn).

14. generation
Ane 9122.
Jens Jørgensen er født omkring 1490 og døde omkring 1576.
Jens Jørgensen får 1513 skøde på Andst Herredsting på gård nr. 2 i Nagbøl, Skanderup sogn, senere kaldet Ejeseje. Han ses på herredstinget i 1515, 1523, 1528 og 1543 sammen med forskellige arveberettigede slægtninge. Jens Jørgensens kendte efterslægt i E-bogen omfatter 6672 personer fordelt på 2140 familier
Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til Jens Jørgensen fra Ejersminde i Skanderup sogn

14. generation
Ane 78.048. Svend Winther blev født omkring 1400.
Omkring 1440 står han som ejer af Astrupgård i Brøns sogn. Han vies ca. 1440 til Anna Troelsdatter, der er født ca. 1410.
Svend Winther omtales som adelsmand fra Vendsyssel, der søgte tilflugt i Slesvig efter et drab, forøvet i tvekamp og derfor flygtet fra sin hjemstavn i Vendsyssel.
Der henvises til bogen: 10 generationer med rod i marsken: efterslægtstavle for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns sogn, af Svend Jacobsen og Hans-Ole Mørk, 1. udgave. 1996. 3 bind, Forlag: Eget forlag.
Svend blev gift med Anna Troelsdatter. Anna blev født omkring 1410. En del slægtsforskere prøver at skabe en forbindelse mellem Anna Troelsdatter til Troels Pedersen Juel, hvorigennem aner kan føres tilbage til de ældste konger. Denne forbindelse er dog kun baseret på spekulationer og har ikke nogen kildemæssig baggrund. Efterslægten er samlet på webstedet om Troels Winther, der indeholder oplysninger om 63.455 personer.

19. generation
Ane 292.098. Tuli Mørk er født omkring 1360 og døde omkring 1410 i en alder af ca. 50 år.
Tuli Mørch nævnes 1397. Han nævnes som lavadelig væbner. Hans efterkommere er en konstruktion, beroende på hans bopæl i og omkring Skanderup samt navneopkald i efterfølgende generationer. Tuli Mørks kendte efterslægt omfatter 5994 personer fordelt på 1858 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Efterslægten til væbneren Tuli Mørk fra Skanderup sogn”, som udkommer senere.

19. generation
Ane 392.544. Grumme NN blev født omkring 1390.
Grumme NN var selvejerbonde i Ribe Len. Han var født på den tid, da Margrethe I var dronning over de nordiske lande og da Henneke Clausen Limbek var lensmand på Riberhus. Hans efterkommere i senere generationer var præster, herredsfogeder og bønder. Grumme NN´s kendte efterslægt omfatter 24.215 personer fordelt på 7616 familier. Om denne person og hans efterkommere kan læses i E-bogen ”Slægten Grumme fra Ilsted i Sønder Gørding sogn”.


Udover ovenstående E-bøger sælges følgende E-bøger, som også har en familiemæssig interesse.

1.
Slægten fra Lundgård i Eskelund i Brørup sogn”, som over 6 generationer følger efterslægten til Jens Sørensen Væver (1735 – 1804). Hele hans kendte efterslægt udgør 4065 personer fordelt på 1339 familier.

2.
Den adelige slægt Norby til Donslund og Urup” i fire dele, som over 15 generationer følger slægten til Niels Jude, der nævnes til herregården Ågerup (Åkarp) i Gislöv sogn, Skytts herred i Skåne i Sverige og hvis efterslægt i senere generationer ejer de små herregårde Urup i Grindsted sogn og Donslund i Vorbasse sogn. Efterslægten omfatter 28.202 personer fordelt på 8994 familier. Har man rod i denne slægt, kan ens aner føres tilbage til mange middelalderlige adelsfamilier og konger.

3.
Slægten Ravn fra Haksengaard i Vejen sogn” følger over 8 generationer efterslægten til Hans Pedersen (1691-1754) fra Gamst i Andst sogn, hvor sønnen Jens Hansen (Ravn) får Haksengård i Vejen sogn. Hele hans kendte efterslægt udgør 1477 personer fordelt på 471 familier.

4.
Slægten Teilmann fra Store Dalgaard i Vejen sogn” følger over 8 generationer Hans Nielsen Teilmann (1672-1746). Efterslægten omfatter 1387 personer fordelt på 450 personer.

5.
Slægten fra Vindinggaard i Askov i Malt sogn” følger over 7 generationer efterslægten til fæstebonden Niels Jensen (* ca. 1690). Efterslægten omfatter 652 personer fordelt på 219 familier.

6.
Efterslægten til Mathias Nielsen i Ilsted i Sønder Gørding sogn” følger over otte generationer efterslægten til Mathias Nielsen (1665 – 1738), der var fæstebonde i Ilsted i Sønder Gørding sogn. Han var gift med Maren Nielsdatter. Ægteparret blev trolovet 1715 og forloverne var Jens Pedersen og Ifver Hansen i Bøel. Efterslægten omfatter 1136 personer fordelt på 341 familier.

7.
“Fem 1600-tals slægter fra Kvong sogn
Salomon Eskesen er født omkring 1660 og døde i 1716 i Kvong (Hallum) i en alder af ca. 56 år.
Salomon Eskesen optræder for første gang 1695 i Kvong kirkebog som kvartermester Salomon. De ældste børn må være født andetsteds i andre sogne end Kvong. Han er senere fæstebonde i Hallum i Kvong sogn.
“Salomon Eskesen har, formedelst alderdom og tiltagen svaghed, afstået sin påboende partgård til sin søn Lars Salomonsen. På gården findes nørre hus 16 fag, vestre hus 11 fag, søndre hus 19 fag temmelig ved magt, besætning 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød stude, 10 får, hkorn. efter landm. 3-3-1-1 og til rytterh. 2-4-0-0. [Svar]: Giver til fæste 2 rdl”.
Salomon blev gift med Karen Christensdatter. Karen blev født omkring 1666, døde i feb. 1750 i Kvong i en alder af ca. 84 år, og blev begravet den 15. feb. 1750 i Kvong. Salomon Eskesens kendte efterslægt omfatter 1038 personer fordelt på 325 familier”.

8.
Fra Vognsen på Hæstrupgård i Vendsyssel til Selgensen på Brørupgård i Ribe amt – 14 generationer efterslægt fra 1400-1900 – 658 sider.
I midten af 1600-tallet flyttede Vogn Pedersen Selgensen fra Saltum til Brørup, hvor han 1662 fæstede Brørupgaard. Hans slægt stammede fra slægterne Kjærulf, Mørk og Selgensen, som kunne føres tilbage til 1200-tallet. Slægten boede på Brørupgaard i tre generationer, den sidste mand var Poul Pedersen, hvis efterkommere alle var lokale og boede i Brørup sogn eller nabosognene. Denne E-bog indeholder 5418 personer, fordelt på 1812 familier.

9.
Mordet 1738 på kromand Hans Nielsen i Vejen samt oversigt over dennes efterkommere (9 generationer) – 261 sider.
Hans Nielsen (1682-1738) var kromand i Vejen. Han var gift tre gange, fik 10 børn, hvoraf de syv nåede skelsår og alder. Han fik et sørgeligt ende, da han blev skudt i en batalje med tre vadestedsriddere. I tingbogen 1738 fylder mordsagen mange sider, hvoraf en del i Ebogen er vist i uddrag, transkriberet fra gotisk til læseligt dansk. Hans Nielsens efterkommere er fulgt over 9 generationer, bestående af 1449 personer, fordelt på 504 familier.