Når man vælger at tage en y-dnatest ved et af de firmaer, der tilbyder denne, får man efter at ens mundskrab er undersøgt, tildelt en haplogruppe.
Undertegnede er med den p.t. største test y-700 som indtil videre eneste dansker havnet i haplogruppen FGC17551. Læs om Y-dna her.
Haplogruppen FGC17551 har foran sig en lang række af forangående haplogrupper (mutationer), som kan ses herunder. Se også kort over de forangående haplogrupper.

R-M269 (R1b1a2) (Definerer mutationer for Western Atlantic Modal Haplotype (WAMH) af R1b i Europa. Opstod for omkring 20.000-11.000 år siden.
|
L23 Opstod omkring 6.000 f. Kr.
|
R-L51 (R1b1a1a2a1) er koncentreret i et geografisk område omkring det sydlige Frankrig og det nordlige Italien
|
R-P310 (R1b1a1a2a1a2) Denne er en af de mest almindelige haplogrupper under R-M269 i Europa, ved siden af haplogruppen R-U106. Den beskrives som opstået vest for Rhinens floddal og har også bredt sig i Østersøområdet og Polen.
|
R-L151 (=R-L11) (R1b1a2a1a) (opstået 5000-3000 f. kr.) – Den er hovedsagelig fundet i mænd fra Vesteuropa, især fra den vestlige del af Frankrig, Nordspanien, England og. I Europa hovedsagelig vest for Donau.
|
R-P312 (R1b1a2a1a2) Det er den største gruppe under haplogruppe R1b. Den opstod omkring 5000 f. kr.
I England fik mennesker med denne haplogruppe navnet ”Beaker Folk” og tidligere ”Bell Beaker”.
|
R-Z290 (H4a1a1a) (opstod fra 4500 f. Kr.)
|
R-L21 (R1b1a2a1a2c )Denne gruppe er udbredt fra 2000 f. Kr. til omkring Kristi fødsel) Det er den største europæiske gruppe under haplogruppe P312. Den hænger meget sammen med udbredelsen af Kelterne. Englænderne kaldte denne gruppe: ”Pretani”.
|
R-S552
|
R-DF13 (R1b1a2a1a2c1) Denne gruppe opstod omkring 2200 f. Kr. Haplogruppen er hovedsagelig fundet i Irland.
 |
R-ZZ10_1
|
R-Z253_4 (opstod ca. 4100 f. kr.) Z253 blev først opdaget blandt i to spanske mænd, hvilket foranledigede spekulationer om, at haplogruppen var opstået i Spanien og derfra havde bredt sig til England. Dog har dens udstrakte udbredelse langs de vesteuropæiske kyster og England givet anledning til spekulationer omkring, hvor den er opstået. 
De fleste spanske mænd i denne haplogruppe er i undergruppen Z2195.
|
R-ZZ5_1
|
R-Z2185
|
R-BY44331 Denne gruppe har fire undergrupper
a) en svensk/tysk gruppe (BY189632)
b) en dansk undergruppe (FGC17551 og især dens undergrupper findes ellers især i den sydlige del af England og i Irland)
c) en norsk undergruppe (A287) (A287 er normalt skotsk og irsk med store grene af personer med efternavnet  Ramsey og Sullivan)
d) en fransk undergruppe (Z2186)
|
R-FGC17551 (Undertegnedes haplogruppe)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I FGC17551 gruppen er indtil videre en dansker og 7-8 engelske, skotske og irske mænd.

Hans Grue (ældst kendte efternavn Pedersen fra 1620, fra Danmark) er positiv for FGC17551 og dens mange tilsvarende SNPs, men negativ for undergrupperne FGC17555, FT35649 og FGC17559. Hans Grue har 11 private varianter. Varianter er SNP, som ikke findes i andre og som giver en antydning af, hvor gammel gruppen er. En privat variant er ca. lig med 80-120 år.

NN Marsh (fra Norfolk, England) er positiv for FGC17551 og FGC17555, men negativ for FT35649 og FGC17559.

NN Barry er positive for FGC17551, FGC17555 og FT35649, men negativ for FGC17559.

NN Hockings og NN Downing er positiv for FGC17551, FGC17555, FT35649 og FGC17559.

Ovenstående placerer Marsh-linjen, hvis forfædre kom fra det område i England, som var styret af vikingerne under Danelagen, som den tætteste forbindelse til Hans Grues tidligste slægt.

Så det synes som om en eller flere mænd med haplogruppen FGC17551 er rejst fra Danmark til den sydøstlige del af England, hvor mutationen FGC17555 kunne være opstået. Så udviklede en efterkommer FT35649 mutationen og nogle af hans efterkommere migrerede længere vestpå, hvor en gren i det sydlige/centrale England udviklede FGC17559 mutationen (Downing-Hockings linien) og en anden gren rejste til Irland og udviklede BY124561 mutationen.
Derved har vi det velkendte vikingerejsemønster fra øst til vest.

Man kan dog ikke udelukke andre scenarier så som at FGC17551 er opstået på de britiske øer og at en person med denne haplogruppe er rejst til Danmark, før FGC17555 mutationen opstod. Sidstnævnte haplogruppe er Hans Grue som tidligere skrevet negativ for.

I skrivende stund (september 2021) er Hans Grue Y-700 testede i Danmark med haplogruppen FGC17551. Disse Y-haplogrupper findes kun i mænd og deres sønner, da den måler på det mandlige kønskromosom.

Der bør i Danmark være andre mænd med haplogruppen FGC17551og disse mænd må kunne udledes af E-bogen ”Slægten fra Virkelyst i Gamst i Andst sogn (7 generationer) – 1288 sider”, hvor udgangspunktet er Peder Hansen, som er Hans Grues ældste kendte direkte mandlige forfader.