Autosomale matches

Når man har taget en dna-test i et af firmaer, der udbyder dette, kan en af testene være en autosomal test, hvor man tester på personens 22 kromosomer, men ikke på kønskromosomerne.

Denne autosomal test giver én matches på personer, der deler en fælles forfader 4-6 generationer tilbage i tiden. Undertegnede har dog også fået matches med personer, hvor den fælles forfader ligger endnu længere tilbage, bl.a. i Buchslægten fra Skanderup og i Spangsberg-slægten fra Esbjerg.

De tidsmæssigt ældste aner til undertegnede kan ses her. Det er efterslægt til disse aner, der dukker op som matches.
Matchene angives i målestokken centimorgans og ved de sande slægtsmatches skal matchene nok ligge på over 30 centimorgans. Jeg har dog fundet slægtsmatches helt ned til 10 centimorgans, bl.a. i Buchslægten.

Det er hovedsagelig den autosomale test, de fleste personer tager.