Klik på bogforsiderne for at læse mere om den enkelte bog.

Bemærk ny E-bog pr. 1.12.2021. Bemærk udvidelse af "Slægten Grumme fra Ildsted i Sønder Gørding sogn".

Forfatteroplysninger

Hans Grue
Hans Grue har gennem en årrække arbejdet som skolekonsulent i Folkeskolen. Er nu gået på pension. E-bøgerne er resultatet af en over 35 årig interesse.

Indlæg

Hvilke områder dækker E-bøgerne geografisk?

E-bøgerne beskæftiger sig især med slægter i de tidligere Ribe, Ringkøbing og Vejle amter, desuden er der punktnedslag i Sønderjylland syd for Kongeåen. Man kan under de enkelte titler se navnelister med de personer/fødesogne, som indgår i E-bøgerne.